Pályázat Középiskolásoknak

A Johannita Rend Magyar Tagozata 2008 óta minden évben pályázatot hirdet magyar tannyelvű protestáns középiskolák diákjai számára.

A 2019/2020-as tanévben az alábbi témában várjuk a pályamunkákat:

“Hogyan képzelem el az életemet az elkövetkező húsz évben, munkáimban és leendő családomban? “

Pályázati kiírás

A korábbi években kiírt pályázati témák és győztes munkái, amelyeket változatlan formában teszünk közzé:

2017. év: 500 éve a reformáció sodrásában: Európát járó magyar teológusok, tanítók, nyomdászok és egyéb vándorlegények a mi vidékünkön (falunkban, városunkban), életük, művük; hites, hiteles magyarság-szolgálatuk.

I. helyezett: Pécselyi Király Imre: 500 éve a reformáció sodrában

2016. év: A hűség és megbízhatóság, mint érték.

I. helyezett: Csatári Leila – Hűség

2015. év: A Jeruzsálemi Szent János Lovagrend megalakulásának kiváltó okai az európai földrészen és a Szentföldön a X. és a XI. században

2014. év: Mit tesztek ti magatok, családotok, közösségeitek, vagy mit tehetnétek a társadalom peremére szorult emberekért, családokért?

2013. év: A johanniták (János lovagok) és az Árpád-házi királyok kapcsolata, a lovagrend szerepe a magyar királyság erősítésében

2012. év: Milyen módon vehetek részt a szegények és elesettek megsegítésében?

2011. év: Egy, a mi vidékünkön található, egykor johannita tulajdonban volt fürdő, ispotály, rendház, erődítmény mai állapotának leírása és egykori szerepe a X-XV századi Magyarországon

2010. év: A protestáns Johannita Rend története és szerepe Magyarországon. Különös tekintettel az 1848 utáni abszolutizmusellenes mozgalmakban

2009. év: Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem

2008. év: A Bibliában használt szófordulatok és képek megjelenése a magyar irodalomban a történelmi Magyarország területén