Házirend

A Házirend innen letölthető.

Szeretettel köszöntjük a Johannita Segítő Szolgálat terényi ifjúsági táborának vendégeit!

Ez a tábor szándékaink szerint sokaknak szolgál kikapcsolódásra, pihenésre, elcsöndesedésre, okulásra, de szükség esetén – pl. árvíz idején – átmeneti szállásul.

A Johannita Segítő Szolgálat non-profit, karitatív szervezet, így a fenntartásra, működtetésre fordított összeg egyéb közhasznú tevékenységeinktől vonja el a forrásokat, ezért a tábor állagmegóvása, körültekintő és gondos használata nagyon fontos számunkra.

A Johannita Segítő Szolgálat keresztyén értékrend szerint működő szervezet, ezért fontos, hogy a szervezésünkben,- illetve létesítményeinkben rendezett események ne kelthessenek megbotránkozást.

Kérjük tehát, hogy az alábbi szabályokat tartsák be és tartassák be, annak érdekében, hogy a tábor minél tovább fennmaradhasson, mindenki örömmel használhassa, és mindenkinek a lehetőségekhez képest a legtöbb kényelmet tudjuk nyújtani:

 1. A táborban csak az előre bejelentett vendégek tartózkodhatnak, az előre bejelentett létszámban. Vendéget csak a táborvezető tudtával és engedélyével szabad fogadni. Táborvezető: Fáyné Tornóczky Judit. (+36 20 519 0927)
 2. A bejelentkezés során a csoportvezető töltse ki a szállásbejelentő lapot, mert ez a szobakulcsok átvételének feltétele.
 3. A konyhában csak a kijelölt konyhai szolgálók tartózkodhatnak.
 4. A tábor épületeit, berendezési tárgyait, eszközeit gondosan kezeljék, lehetőleg ne törjenek össze semmit. Élelmiszert csak a konyhában vagy az étkezőben tároljanak.
 5. Elutazás előtt az összes használt helyiséget rendezzék vissza.
 6. Ha bármi meghibásodást észlelnek (csőtörés, vízszivárgás, stb.), jelezzék a táborvezetőnek.
  Elektromos berendezés hibája esetén azonnal szóljanak a táborvezetőnek, és az elvárható gondosság mellett áramtalanítsák a berendezést. Meghibásodott elektromos berendezést csak szakember javíthat.
 7. A WC-t, fürdőt olyan állapotban hagyják el, ahogy Önök is szeretnétek találni, amikor belépnek.
 8. Mosógép, projektor, fűtő berendezés használata csak a csoportvezető vagy az általa kijelölt számára megengedett a táborvezetővel történt egyeztetést követően.
 9. A tábor teljes területén tilos a dohányzás.
 10. A tábor területén 18 év alattiak számára szeszes ital fogyasztása tilos. A rend és a jó hír megőrzése érdekében kérjük, hogy az idősebbek se fogyasszanak szeszes italt. Az ittasság a táborból való kizárással jár!
 11. A táborban csak a kijelölt tűzrakóban szabad tüzet gyújtani – szalonnasütés, bogrács, tábortűz -, ha azt az időjárás lehetővé teszi. Erős szélben, ill. nagy szárazságban a tűzgyújtás tilos!
 12. A környezet védelme érdekében igyekezzenek minél kevesebb energiát használni. Ha kimennek a helyiségekből, a villanyt oltsák le. Nincs csatorna a faluban, zárt szennyvízkezelőben tisztítjuk a szennyvizet, aminek korlátozott a kapacitása, ezért csak a minimálisan szükséges vizet használják, a csapokat gondosan zárják el, ne csöpögjön.
 13. A kommunális hulladékot és a műanyag szemetet szelektíven gyűjtsék az arra szolgáló zsákokban, és a kijelölt helyen tárolják. Ne szemeteljenek, még a természetben egyébként lebomló anyagokkal se (ne dobják el az almacsutkát, stb.)
 14. A földre telepített napelemek 1 méteres közelében nem szabad tartózkodni.
 15. Parkolási lehetőség kizárólag a kijelölt parkoló helyen megengedett. A kapukat éjszakára mindig csukják be.
 16. A kerti játékok, sportpálya használata a csoportvezető felelőssége, az esetlegesen bekövetkező balesetekért felelősséget nem vállalunk.
 17. A gépjárművekben, egyéb személyes tulajdonban esett esetleges károkért felelősséget nem vállalunk.
 18. Állattartás a tábor területén nem megengedett. Az engedély nélkül a tábor területére behozott állatok által okozott károkért a csoportvezető tartozik felelősséggel.
 19. Tűz esetén értesítendő: 105
  Továbbá értesítsék a táborvezetőt is a +36 20 519 0927 telefonszámon!
 20. Sérülés, baleset esetén értesítendő:   
  Háziorvos: dr. Szabó Gergely +36 30 278 2076
  Mentők:      104
 21. Egyéb, nem várt helyzet esetén értesítendő: A Johannita Segítő Szolgálat Terényi tagjai közül, aki helyben utolérhető:
  Fáyné Tornóczky Judit:       +36 20 519 0927
  Molnár Krisztián:               +36 20 232 0046
 22. A Johannita Segítő Szolgálat keresztyén értékrend szerint működő szervezet, ezért fontos, hogy a szervezésünkben,- illetve létesítményeinkben rendezett események ne kelthessenek megbotránkozást.
  Örülünk, ha jó a hangulat, de a tábor a falu közepén helyezkedik el, és nem zavarhatja a helyi közösség nyugalmát. Ezért 22:00 – 08:00 óra között tilos a hangoskodás. Kérjük, a faluban is csendesen, kulturáltan viselkedjenek.

Reméljük, hogy a fentiek betartása segíteni fog abban, hogy az itt eltöltött időre jóérzéssel emlékezhessenek majd vissza, és amikor legközelebb is eljutnak hozzánk, hasonló jó állapotban találjátok táborunkat.

Reméljük, jól érezik magukat, és ne feledjék: Egyedül Istené a dicsőség!

Kellemes pihenést és hasznos időtöltést kívánunk!

A Johannita Segítő Szolgálat munkatársai