Pályázat Középiskolásoknak

A Johannita Rend Magyar Tagozata 2008. óta ír ki pályázatot a Kárpát-medencében működő  magyar tannyelvű protestáns középiskolák diákjai számára.

A 2021/2022-es tanévre nem írtunk ki pályázatot

A korábbi években kiírt pályázati témák és győztes munkái, amelyeket változatlan formában teszünk közzé:

2019. év: Hogyan képzelem el az életemet az elkövetkező húsz évben, munkáimban és leendő családomban

I. helyezett: Plesa Boglárka

2018. év: II. András és a Johanniták kapcsolata, különös tekintettel a keresztes háborúkra

I. helyezett: Somoskői Ákos

2017. év: 500 éve a reformáció sodrásában: Európát járó magyar teológusok, tanítók, nyomdászok és egyéb vándorlegények a mi vidékünkön (falunkban, városunkban), életük, művük; hites, hiteles magyarság-szolgálatuk.

I. helyezett: Pákozdi Csaba

2016. év: A hűség és megbízhatóság, mint érték.

I. helyezett: Csatári Leila – Hűség

2015. év: A Jeruzsálemi Szent János Lovagrend megalakulásának kiváltó okai az európai földrészen és a Szentföldön a X. és a XI. században

2014. év: Mit tesztek ti magatok, családotok, közösségeitek, vagy mit tehetnétek a társadalom peremére szorult emberekért, családokért?

2013. év: A johanniták (János lovagok) és az Árpád-házi királyok kapcsolata, a lovagrend szerepe a magyar királyság erősítésében

2012. év: Milyen módon vehetek részt a szegények és elesettek megsegítésében?

2011. év: Egy, a mi vidékünkön található, egykor johannita tulajdonban volt fürdő, ispotály, rendház, erődítmény mai állapotának leírása és egykori szerepe a X-XV századi Magyarországon

2010. év: A protestáns Johannita Rend története és szerepe Magyarországon. Különös tekintettel az 1848 utáni abszolutizmusellenes mozgalmakban

2009. év: Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem

2008. év: A Bibliában használt szófordulatok és képek megjelenése a magyar irodalomban a történelmi Magyarország területén

After that, the newspaper will be submitted to the author to find a response and approval of her or his

When a school paper is finished, how much will the college paper writing service charge? Learn when you can find a percentage from your college essay writer cheap paper writing agency’s overall expenses.

thoughts and then you can either accept or reject the thesis.