A Johannita Rend Magyar Tagozata

Hírek

Johannita fogadás a berlini magyar nagykövetségen

A Johannita Rend feje,  S.K.H. dr. Oskar Prinz von Preußen úrmester 2017-ben az évnyitó fogadását a berlini magyar nagykövetségen tartotta. A Johannita Rend német tagozatai mellett a rend nem német tagozatai, így a magyar tagozat is egyre nagyobb szerepet játszik a johannita közösség életében. Az utóbbi években az úrmester az év eleji fogadását egy-egy tagszervezet berlini nagykövetségén tartotta. Idén, február 24-én erre a diplomáciai jelentőségű eseményre a berlini magyar nagykövetségen került sor. A fogadáson több, mint 250 meghívott vendég vett részt, a Joahnnita Rend magas rangú vezetői, a német egyházi és közélet jeles szereplői.

Az úrmester beszédében méltatta a magyar tagozat jelentőségét, és kitért a magyar állam és a Rend között megkötött egyezményre, amelyben a magyar állam a Rend és a segítőszolgálat támogatása mellett kötelezte el magát. Beszédében vázolta a rend szolgálatának nehézségeit és a jövőbeni kihívásokat, és kitért az idei, jubileumi év jelentőségére is. A Rend számos kiemelkedő eseménnyel készül a reformáció 500 éves évfordulójának méltó ünneplésére.

Németországban a Johannita Rend az evangélikus diakónia tagszervezeteként az egyik legjelentősebb szereplő a szociális ellátórendszerben, és mintegy 40.000 önkéntes munkáját koordinálja, valamint 13 kórházat és számos diakóniai szolgálatot tart fenn, azontúl mintegy 30.000 migráns ellátását is végzi.

Az Úrmesrert követően a magyar tagozat vezetője, Tomcsányi István kommendátor köszöntötte a jelenlévőket, és ismertette a magyar tagozat történetét, valamint mai szolgálatát és jövőbeni terveit. Külön kiemelte a magyar tagozat és MEE diakóniai szolgálata közötti szorosabb együttműködés lehetőségét egy esetleges evangélikus kórház működtetésében. A kommendátor vezetésével a magyar tagozat képviseletében részt vett a fogadáson Gregersen-Labossa György JL tagozati káplán, Porcsalmy László ispotályos JL, dr. Ódor László JL és Kacsóh Gábor JL altagozatvezetők,valamint Németh Zsolt JL, a magyar országgyűlés külügyi bizottságának elnöke. Tomcsányi István beszéde után az este meghívott előadója, Alexander Lambsdorff gróf emelkedett szóra, aki az Európai Parlament liberális frakciójának tagja és a parlament alelnöke. Előadásában Európa jelenéről és jövőjéről elmélkedett saját politikai értékrendjéből kiindulva.

A beszédek után két magyar protestáns személyiség kitüntetésére is sor került, akik az elmúlt évtizedekben a diakónia és egyházi szolgálat terén a Johannita Rend támogatásával jelentős szolgálatot végeztek rászorúló embertásaink között. Sztojanovics András evangélikus lelkészt, a Sarepta Evangélikus Szeretetotthon vezetőjét és Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspököt szólították kitüntetésre.

 

Az este házigazdája dr. Györkös Péter nagykövet volt, aki nagy gonddal és figyelemmel szervezte meg a rendezvényt, és ahhoz kapcsolódva a magyar ízek legjavát felvonultató fogadást. A magyar delegációnak a nap folyamán lehetősége volt a rendi központba látogatni, és a Rend vezetőivel tárgyalásokat folytatni.