EFOP-2.2.15-16

A kedvezményezett neve:
Johannita Segítő Szolgálat

A projekt címe:
Infrastrukturális beruházások a hátrányos helyzetű, illetve krízis helyzetbe került csoportokat segítő szolgáltatások fejlesztésére

A szerződött támogatás összege:       200.000.000 HUF

A támogatás mértéke (%-ban):           100%

A projekt tervezett befejezési dátuma:           2019.05.31.

A projekt tényleges befejezése:                  2020. március 31.

A projekt azonosító száma:                EFOP-2.2.15-16-2017-00004

A projekt tartalmának bemutatása:     A Johannita Segítő Szolgálat immár 28 éve végzi humanitárius munkáját. A Szervezet kiemelt céljai közt a kezdetek óta a leginkább folyamatos gondoskodásra szoruló, marginalizálódott célcsoportok (mint a növekvő számban elmagányosodó, segítség nélkül élő idősek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, fogyatékkal élők, stb.) felkarolása, támogatása szerepel. Emellett az elmúlt 15 évben Magyarországon és globálisan érzékelhető volt a növekvő tendenciát mutató katasztrófák, krízishelyzetek száma, amely tényezőket figyelembe véve, szükségessé teszi a Segítő Szolgálat országos tevékenységének és jelenlétének megerősítését, logisztikai kapacitásának bővítését, valamint az általa nyújtott szociális és humanitárius szolgáltatásokhoz való hozzáférés hatékonyságának és színvonalának javítását, különös tekintettel a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre, az idősekre, valamint a fogyatékkal élőkre.

A Szervezet lehetőségeihez mérten folyamatosan igyekszik a növekvő igények mentén kiterjeszteni tevékenységeink portfólióját, illetve fejleszteni meglévő infrastruktúránkat. A Segítő Szolgálat számos sikeres adománygyűjtő akciót hajtott már végre (tűz, vagy egyéb természeti katasztrófa áldozatává lett családok otthonainak, iskolák, templomok felújítására, újjáépítésére), illetve több sikeres programot is indított az Egyesület ezen rászoruló csoportok elérésére. Infrastrukturális fejlesztések terén is komoly eredményeket ért el, például a terényi (Nógrád megye) ifjúsági- és gyermektábor felépítése, amelyet szinte teljes mértékben saját erőből, hazai és külföldi adományozók bevonásával sikerült megvalósítani.  Azonban a növekvő igényeknek megfelelő folyamatos fejlesztésekre magyarországi adománygyűjtésekből igen korlátozott mértékben van csak lehetőség, így egyes hátrányos helyzetű régiók, célcsoportok elérése, segítése a jelenlegi helyszínekről, a jelenlegi kapacitással és eszközparkkal szinte lehetetlen.

A Segítő Szolgálat karitatív munkáját, programjait jelenleg erőn felül, rossz logisztikai, infrastrukturális körülmények között végzi. Ezért a Szervezet már hosszú ideje szükséges kapacitásfejlesztése kulcsfontosságúvá vált feladatainak magas szintű ellátáshoz. A Segítő Szolgálat napi működésének biztosítása is komoly kihívást jelent, de érdemi, komplex infrastrukturális fejlesztésre jelen körülmények közt nincs reális esély. A Segítő Szolgálat ezért kíván két megye 2 településén 3 helyszínen infrastrukturális fejlesztést végezni, egyrészt meglévő szolgáltatásait kívánja fejleszteni, másrészt az új helyszínek bevonásával szolgáltatásait kívánja bővíteni. Ezek segítségével több aspektusból javíthatja szolgáltatásait: egyrészt a logisztikai tevékenység és a gépjármű park fejlesztésével gyorsabban, hatékonyabban tud még nagyobb területen, magasabb számú hátrányos helyzetű családot elérni humanitárius és katasztrófa-, veszélyhelyzet kezelési tevékenységével; másrészt a már meglévő, illetve a kialakításra kerülő szolgáltató helyszínek fejlesztésével a humanitárius, krízis intervenciós szolgáltatásainak elérhetőségét, színvonalát tudja javítani, valamint növelni tudja a támogatható rászoruló, hátrányos helyzetűek, elsősorban gyermekek, nők, családok számát.

Egy új logisztikai központ létrehozása (Mórahalom, Csongrád megye) elősegíti a rászorulók számára a segítség hozzáférhetőségét, amely stratégiai elhelyezkedése miatt a dél- magyarországi megyék segélyezésének centrumává válhat. A logisztikai központhoz kapcsolódó oktatási központ és adománypont a prevenciós programok (mint elsősegély oktatások) helyszínéül szolgálhat, illetve a rászoruló csoportokkal való közvetlen kapcsolat kiépítésben játszhat alapvető fontosságú szerepet. A mórahalmi komplexumban lévő krízisközpont, pedig fontos bázisa lehet a szervezet katasztrófavédelmi és vészhelyzet-kezelési tevékenységének első renden a dél-magyarországi régióban, de akár országos és határon átívelő projektekhez is.

A 2004 óta folyamatosan működő terényi ifjúsági- és gyermektábor mára kora tavasztól késő őszig folyamatosan fogadja a rászoruló csoportokat. Az évek alatt a bútorzat és az épületek állaga is elhasználódott. Az ingatlan sokrétű fejlesztése az ott táboroztatott hátrányos helyzetű gyermekeknek, fogyatékkal élőknek, időseknek nyújtott szolgáltatások minőségi javulását szolgálja, ami a tábor növekvő kihasználtsága miatt is elengedhetetlen. A fejlesztésekkel, felújítással az évszaktól független működést is biztosítani tudná a Támogatást igénylő, amivel a tábor kapacitását jelentősen növelni lehetne.

A terényi adománypont nemcsak a település, de a térség rászorulói számára is egy kapcsolódási ponttá válhat a Szervezet által nyújtott humanitárius szolgáltatásokban. Nógrád megye sok kis településén hiányoznak, vagy csak korlátozottan elérhetőek a közösség formáló és megtartó programok és az azok megvalósításához szükséges terek. Egy új közösségi tér kialakítása ezért több korosztály és társadalmi réteg számára fontos lenne. Egy új közösségi tér a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esetében különösen is fontossággal bír, hiszen ez keretet, színteret adhat elérésükre, fejlesztésükre és nyomon követésükre.

 A gépjárművek, tárgyi eszközök beszerzésével kapcsolatban elmondható, hogy forráshiány miatt a Segítő Szolgálat érdemi gépjármű beszerzést a múltban nem tudott megvalósítani. A rendelkezésére álló járművek túlnyomó részben használtan adományba kapott, sokat futott, magas fenntartási költséggel bíró eszközök. Adományszállító kisbusz pedig már 25 éves is elmúlt. A katasztrófavédelmi, vészhelyzet kezelési eszközök folyamatosan amortizálódnak és fogynak (pl. egészségügyi készletek) a bevetéseken, ezek cseréje és feltöltése is szükségessé vált.