Nagyvárad

Alapításának éve: 2003

Tizenhárom éves tevékenységre tekinthet vissza Nagyvárad Rogériuszi Helyi Szervezetünk, mely az elsők közt volt az akkor határon túl (Nagyváradon) létrejött helyi szervezetek sorában. Ebben az öt évben a határon túliaktól politikailag eltávolodó vagy irányukban közömbös budapesti kormányok hangolták Magyarországot és a magyarság-politikát. Ebben a helyzetben emberileg két kapcsolati szál maradt számunkra: az Anyaszentegyház és a Johannita Segítő Szolgálat. Melyek példás módon, testvéri tenni- és segíteni akarással álltak mellettünk a barátságtalan politikai széljárás idején is. Ennek a következetességnek is köszönhetően tudtunk kiszámítható tevékenységet folytatni az eddigiekben. A nagyváradi helyi szervezet tevékenységét egy 5 tagból álló lelkes kis közösség hangolja össze. Annyi személyi változás történt, hogy a 4 éve örökkévalóságba hazatért Katona Éva pénztárosunk helyett Nagy Magdát kértük fel a pénztárosi, könyvelési teendők ellátására. A helyi szervezet vezetőségi tagjai rendszeres megbeszéléseket tartanak, és jegyzőkönyvben rögzítik a közösen megállapított támogatandó eseményeket és személyeket.

A Helyi Szervezet tagjai: Fazekas Éva gyógyszerész és presbiter, Nagy Magda könyvelő és gyülekezetünk presbitere, Kósa Gyöngyi tanárnő (a Nagyvárad Rogériuszi Egyházközség Nőszövetségének elnöke), a helyi szervezet jegyzője, Garnai Sándor vállalkozó (a Nagyvárad Rogériuszi Egyházközség egyik gondnoka) és Kerekes József lelkipásztor. Tevékenységünk két fő irányba mutat: egyfelől alkalmi, karitatív segítséget nyújtunk egészségügyi vagy szociális problémákkal küzdőknek, másfelől az ifjúság ügyét tekintjük kiemelten fontosnak. Az ifjúság ügyét ma a Nagyvárad Rogériuszi lakótelepi közösségben 3 pillérre építjük: a tavasszal megrendezett kétnapos ifjúsági evangelizációs konferenciánkra, nyári vakáció idején (augusztusban) tartott és a Johannita Segítő Szolgálat által is támogatott terényi táborozásunkra, valamint az őszi Konfirmandus Csendesnapra. A Nógrád megyei Terényben ifjúságunk az ott kialakított ifjúsági tábor kezdeteitől jelen van Porcsalmy László Segítő Szolgálati elnök és Fáy Dániel johannita lovag hathatós támogatásának és vendégszeretetének köszönhetően. A lakótelepen, az úgynevezett nagyvárosi szórvány keretei között élő ifjaink az egyhetes táborozás alatt ismerkedhetnek meg egymással, és kötnek – most már korcsoportokon átnyúló – barátságokat.

Szükséghelyzetben nemcsak kapni jó, adni sokkal jobb. Nagyváradi helyi szervezetünk és a Nagyvárad Rogériuszi Református Egyházközség a tavalyi felsőzsolcai árvízkárosultak, majd a kolontári vörösiszap katasztrófa károsultjai részére gyűjtöttek támogatást, amit el is juttattunk a rászorulóknak. Reméljük, hasonló katasztrófákra nem kerül sor, de egy dolgot őszinte szívvel kijelenthetünk: minden körülmények között számíthatnak ránk.

Mindannyian valljuk az apostollal együtt: a hit holt cselekedetek nélkül.