Johannita Ifjúsági Tagozat

Ahogy a Johannita Rend, úgy a Johannita Segítő Szolgálat is a kezdetektől fogva kiemelten kezelte az ifjúság ügyét.  1989-es indulásunk óta ezért is támogattunk számtalan egyházi, cserkész és egyéb ifjúsági rendezvényt, programot és kezdeményezést. A terényi tábor felépítésének is a gyermekek és fiatalok közti munka elősegítése volt az egyik célja. Szervezetünk ifjúsági munkája 2004-ben indult útjára, melynek vezér gondolata a közösség és a hit megélésén túl az volt, hogy a fiatalok megtapasztalhassák, hogy a szolgálat egy keresztyén, hívő ember életéhez szervesen hozzátartozik.

Az ifjúsági szekció dinamikus fejlődést és előrehaladást fémjelzi a Segítő Szolgálat 2006 évi Közgyűlése által hozott döntés, amely létrehozta az Ifjúsági Tagozatot.

Ennek keretén belül lelkes önkénteseink nagyon sokféle programon tudtak részt venni:

 • Elsősegélynyújtás, bemutatók, versenyek
 • Idősek közti szolgálat
 • Fogyatékkal élők közti szolgálat
 • Humanitárius segélyezés
 • Táboroztatás
 • Johannita bemutatók
 • A nemzetközi szervezet által nyújtott cserelehetőségek.

A programok fontos elemét képezték és képzik a johanniták nemzetközi, nagy családjának megismerése, melynek részben a Johanniter International (JOIN) által szervezett ifjúsági programok és projektek adnak keretet. Az JOIN ifjúsági munkacsoportjának kezdetektől tagja a magyar szervezet is. 

A COVID járvány sajnos kihatással volt csapatunk életére, lehetőségeire is, így újrarendeződésre volt szükségünk. Véglegesen semmilyen programunkat nem szeretnénk elengedni, de a jelen erőforrásokkal az alábbi feladatokra koncentrálunk:

 • Elsősegélynyújtás, bemutatók, versenyek, oktatás
 • Humanitárius segélyezés
 • Táboroztatás (saját táborok, fogyatékkal élőkkel történő táborozás)
 • A nemzetközi szervezet által nyújtott cserelehetőségek.

Mindezek mellett a toborzást is fontos feladatunknak tartjuk, hogy minél szélesebb körben tudjuk megismertetni magunkat – szolgálatunkat, és közösségünk Istentől kapott megtartó erejét. Egyik önkéntesünk szavait idézve: „Kiemelném, hogy kis közösségünkben nem csak a testi sebeket, hanem lelki sebeinket is rendszeresen ápoljuk, ezzel is erősebbé kovácsolva csapatunk összetartó erejét.”

A budapesti központi ifjúsági csapat mellett a szombathelyi helyi szervezetünk is büszkélkedhet ifjúsági csoporttal. Ők a johannita oltalom alatt álló Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola elsősegély szakköréből kikerült lelkes növendékek. Igyekszünk velük is minél szorosabban együttműködni.

Bármilyen ifjúságot érintő kérdésben keresse Porcsalmy Zsófia Ifjúsági Tagozat vezetőt (porcsalmyzsofi@gmail.com)!

Önkénteseink: