Hódmezővásárhely

Alapításának éve: 1993

Szervezetünk 1993-ban alakult néhai Szüszner Ottó és dr. Kószó Pál együttműködése kapcsán. Elnöknek dr. Kószó Pétert, alelnöknek a tragikus hirtelenséggel azóta elhunyt johannita lovagot dr. Bálint Pétert választották. Az elmúlt több mint 23 év alatt számtalan küldetésben vettünk részt.

A 90-es évek elején meghatározó volt a délszláv háború okozta humanitárius katasztrófa okozta következmények enyhítése. Ez elsősorban segélyszállítmányok/élelmiszer,gyógyszerek,orvosi eszközök eljuttatása volt Szerbiába és az ostromlott Eszékre. A 90-es évek közepén egy nagy projekttel segíthettük a hódmezővásárhelyi Református Bethlen Gábor Gimnázium Szathmáry Kollégiumának építését, a helyi hajléktalan ellátás infrastruktúrájának kiépítését német testvérszervezetünk, a Johannitar-Unfal- Hilfe anyagi és eszközbeli támogatásával. A kilencvenes évek végén a kárpátaljai tragikus árvíz jelentett nagy kihívást, majd 2001-ben a tarpai gátszakadás következtében elárasztott beregi térség. Számos alkalommal juttattunk el segélyszállítmányokat a Református Egyház segítségével a rászorulóknak. Főtiszteletű Tőkés László egy emlékezetes bevetésünkre is elkísért.Végigjártuk a víz által lerombolt falvakat, a kórházakba került kitelepítetteknek lelki segítséget adtunk. 1999 áprilisában dr. Kószó Péter és Kis János johannita segítő Macedóniában egy albán menekülttáborban teljesített szolgálatot a Johanniter-Unfall-Hilfe tetovoi menekülttáborának tábori kórházában.

Az elmúlt években elsősorban Pozsár Endre speditőr hathatós támogatása mellet évente átlagban mintegy 30 segélyszállítmány tudtunk bonyolítani. Kiemelkedő teljesítmény hogy sok kórháznak tudtuk kiváló minőségű német kórházi ágyat biztosítani, ezek száma megközelíti a 2000-et. Az elmúlt években ezt a sok adományt elsősorban Lorand Szüszner Úrnak a Lauf ad Pegnitzi johanniták vezetőjének köszönhetjük.