Elsősegélynyújtás

A johanniták ősi küldetésének színteréhez visszatérve Szervezetünk 2006 óta foglalkozik rendszerszerűen elsősegélynyújtás oktatással, ifjúsági elsősegélynyújtókkal.

Johannita Ifjúsági Elsősegélynyújtó Szolgálat

Középiskolás korosztálytól kezdve a fiatal felnőttekig várjuk soraink közé azokat, akik az Úr Jézust szeretnék szolgálni ilyen módon. Túl a gyakorlat központú képzéseinken, szimulációs gyakorlatokkal és ügyeletekkel igyekszünk fiataljainknak minél több lehetőséget biztosítani, hogy elsajátított tudásukat gyakorlatban is kamatoztathassák.  Ifjúsági elsősegélynyújtóink kis közösségekbe rendeződve (csapatban), heti rendszerességű összejöveteleken folyamatosan frissen tarthatják kompetenciáikat. Ezen túlmenően a csapatok integráns és fontos része a lelki alkalom, amely lehetőséget teremt közösségben megélni hitüket, nem utolsó sorban pedig a csapat mindig közösségi aktus is, ami legalább olyan fontos eleme az együttléteknek, mint az előbb felsorolt kettő.

További információk: info@johannitak.hu

Intézményi Elsősegély Program

Mióta Szervezetünk laikus elsősegélynyújtók oktatásával foglalkozik, számos helyen tartottunk képzéseket: így iskolákban, szakkollégiumban, civil szervezeteknek, felsőoktatási intézményekben stb.

2011-2012-es tanév tavaszi félévében egy széles körű programot indított el szervezetünk. Több felsőoktatási intézményt kerestünk meg alapfokú tanfolyamunkkal. Az egyetemek és főiskolák közül igyekeztük elsősorban azokat megkeresni, ahol tanárképzés folyik, hisz ha a hallgatók tanári pályájukat elkezdik, napi szinten felelnek majd gyermekek épségéért, ezzel a programunkkal szerettük volna munkájukat elősegíteni. Később programunkat kiterjesztettük további segítő hivatásokra is. A program sikerért jelzi, hogy újabb és újabb képzések indulnak folyamatosan, illetve már több egyetemen felvehető tárgyként végezhetik el a hallgatók kurzusunkat.

Tanfolyamainkkal nem csak magyarországi, hanem határon túli fiatalokat is igyekszünk megszólítani, így például már évek óta rendszeresen visszajárunk a kolozsvári Apafi Mihály Szakkollégiumba tanfolyamot tartani.

Néhány intézmény ahol eddig már megjelentünk programunkkal:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete
Felsőoktatási intézményi programunkkal kapcsolatos kérdésekkel keresse Frigyesi Tamás oktatási referensünket (e-mail: tamas.frigyesi@johannitak.hu)

Iskolai Elsősegélynyújtás

A közoktatási intézményekben (azon belül is kiemelten a középiskolákban) 2008 óta vagyunk jelen programunkkal. Célunk az, hogy minél több fiatal elsajátíthassa az elsősegélynyújtás alapvető technikáit, illetve a mélyebben érdeklődők bekapcsolódjanak Ifjúsági Elsősegélynyújtó csapataink életébe. Az iskolásokra szabott oktatási anyagunk 2013-ban elnyerte az Országos Egészségfejlesztési Intézet által ajánlott egészségfejlesztési program címet.

Elsősegélynyújtó programunkkal is bekapcsolódtunk az Iskolai Közösségi Szolgálatba, amelyben a kezdeményezés elejétől
fogadószervezetként veszünk részt. Ennek keretében a résztvevő diákok megfelelő felkészítés után iskolai rendezvényeken teljesítenek elsősegélynyújtó szolgálatot.

Iskolák ahol már tartottunk elsősegélynyújtó kurzusokat:

Deák Téri Evangélikus Gimnázium, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola, Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium, Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium, Ganz Ábrahám Szakközépiskola, Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium, Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium, Sylvester János Protestáns Gimnázium, Szalézi – Irinyi Középiskola, Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium, Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium,Szent Margit Gimnázium, Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium,  Toldy Ferenc Gimnázium, Városmajori Gimnázium, Veres Péter Gimnázium.

Iskolai és intézményi elsősegélyprogramunk mellett rendszeresen tartunk képzéseket egyéb csoportoknak is, így óvodásoknak, kismamáknak, tanári karoknak, nagycsaládos szülőknek és más civil szervezeteknek is. Kurzusainkat azonban nem csak magyarországi, hanem határon túli gyerekeket, fiatalokat és felnőtteket is igyekszünk megszólítani, így például már több sikeres tanfolyamot tartottunk Kolozsvárott. Kárpátalján pedig 2015-ben indítottunk el egy képzési programot, amire igen nagy szükség van, hiszen a segítségnyújtási infrastruktúrák igen hézagosak, néhol elérhetetlenek.
Iskolai programunkkal kapcsolatos ügyekben keresse oktatási referensünket: Dr. Gorove Kristóf (e-mail: kristof.gorove@johannitak.hu)
Munkahelyi elsősegély tanfolyamok
Ingyenes elsősegélyképzéseink mellett cégek megkeresésére, a helyi sajátosságokat és igényeket figyelembe véve, munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyamot is tartunk. Az ilyen jellegű oktatások is fontosak, hiszen ezeket a bevételeket vissza tudjuk fordítani közhasznú céljaink megvalósítására.
Egyedi árajánlatot, illetve további információkat  az elsosegely@johannitak.hu e-mail címen kérhet.