Terény

Alapításának éve: 2003

A terényi munkacsoport 2003 tavaszán szerveződött, a település főként nyugdíjas korosztályának aktív tagjaival, mely 2008-ra, fiatalokkal kiegészülve, már 10 fő önkéntessel látta el a csoport tagjai által kezdeményezett karitatív munkákat. Mára 12 fővel legfontosabb feladatunk a Johannita Ifjúsági- és Gyermektábor működtetése, fenntartása, egy-egy tábor szervezése, háttérmunkája.

Helyi szervezetünk első akciója során Szanda, Szandaváralja és Terény háziorvosi szolgálatát támogatta EKG berendezéssel, és ez az összefogás kovácsolt bennünket Helyi Szervezetté. A továbbiakban ruhaszállítmányok szétosztását szerveztük meg környező nógrádi településeken, valamint egyéb tárgyi adományokat juttattunk a történelmi egyházközségeknek helyben, és környéken, otthonokat támogattunk eszközökkel Balassagyarmaton, Szügyben. A terényi Johannita Ifjúsági és Gyermektábor 2005-től fogad már fiatalokat. A táborhely fejlesztése 2008-9 években nagy erővel folyt. Működtetése egyre nagyobb mértékben köti le a csoport idejét. A beinduláskor még sátras, vaságyas elhelyezéssel gyülekezeti, nyelvi, valamint fogyatékos táborok zajlottak itthonról, és a határainkon túli magyar területekről érkezőkkel.

A csángó magyar oktatásért keresztszülő program környékbeli résztvevőinek összefogását is végezzük Kostelek település gyermekei részére, melynek őszi találkozói zajlanak itt. 2009 májusában átadásra kerültek a szálláshelyek és a közösségi tér is, befejezve ezzel a táborépítés időszakát. Munkánk zöme azóta a táborok hátterét biztosítja, de megkeresések alkalmával, – eszközök behozatalával – most is segítjük a környező ispotályos munkát végző intézményeket.

Jelentkezés a táborba itt