Budapest-(I.) Központ

Alapításának éve: 2000

A Helyi Szervezet speciális státuszú szervezeti egység a Segítő Szolgálaton belül. Ide tagozódik be minden olyan munka és szervezeti forma, amely önálló tagozati szinten működik, illetve Szervezetünk központi működéséhez kapcsolódó minden ágazat, vagy csoport; így az Ifjúsági Tagozat, a Mentőszolgálat,  az Elsősegélynyújtó Csoport, a Központi Katasztrófavédelmi Csoport, a Fogyatékkal élőkkel és idősekkel foglalkozó csoportok. A szervezeti egység a korábbi Pasaréti Helyi Szervezet funkcióját vette át és vált annak újrastrukturált jogutódjává.